Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Historia powstania Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie.

Niewiele zachowało się źródeł pisanych, mówiących w miarę dokładnie o początkach naszego przedszkola.

Pierwsze wzmianki o działalności przedszkolnej w naszej miejscowości wiążą się z 1902 rokiem, kiedy zbudowano Ochronkę dla Sióstr Służebniczek N. M. P  Zakon Sióstr Służebniczek znany był między innymi z działalności opiekuńczej. Rokrocznie Siostry urządzały kursy oświatowe, prowadziły kolonie dla  dzieci i przedszkola. Wiemy na pewno – co odnotowano w kronice kościelnej – iż 1947 roku na terenie naszej miejscowości, istniało przedszkole, które prowadziła Siostra Cecylia Dzierżanka. Przedszkole to było jedno z najlepszych w całej okolicy. Mieściło się ono w budynku parafialnym, który to budynek został mocno zniszczony podczas II Wojny Światowej. Dzięki staraniom i ciężkiej pracy Siostry Cecylii budynek został doprowadzony do używalności. W roku 1956 budynek należący do parafii  został przejęty przez skarb państwa. Do roku 1978 przedszkole mieściło się w starym budynku parafialnym a od września 1978 roku prowadzi swoją działalność dydaktyczno – wychowawczą w odnowionym dworku. I tak jest po dzień dzisiejszy.