Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
 

Nasze przedszkole mieści się w dworku. Cały teren przedszkola jest ogrodzony.

 Sale zabaw są dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki. Od roku szkolnego 2011/2012 zostały otworzone nowe oddziały w Szkole Podstawowej w Ładnej oraz Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie. Obecnie w naszym przedszkolu działa 6 oddziałów.

Placówkę otacza ogród z wydzielonymi placami zabaw dla dzieci, urządzeniami do zabaw sportowych i zręcznościowych, i piaskownicą. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci spędzają czas na powietrzu uczestnicząc w różnego rodzaju zabawach, mają również możliwość prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Dla naszych wychowanków organizujemy wycieczki edukacyjne piesze i autokarowe, konkursy, turnieje, festyny, pikniki, spektakle teatralne oraz imprezy i uroczystości przedszkolne ustalane w rocznym planie pracy.

                      Dodatkowe zajęcia:

                                                            - Język angielski,

       - Rytmika, 

     - Religia,

                      - Taniec towarzyski.
 

      Godziny otwarcia przedszkola od 6:00 do 17:00

                                                  Godziny realizacji podstawy programowej od 8:00 do 13:00.

Realizacja podstawy programowej zawarta jest w ramowych rozkładach dnia, opracowanych dla każdej grupy wiekowej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.