Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
   Strona główna      Przedszkole Promujące Zdrowie

W nowym roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji drugiej części szwajcarsko -polskiego projektu ,, Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorbom przewlekłym poprzez edukację w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Za realizację projektu w 2013/2014 roku otrzymaliśmy certyfikat zaangażowania. 
W ramach realizowanego projektu dzieci nie tylko rozmawiały o prawidłowym odżywianiu ale poznały zasady i kulturę spożywania posiłków oraz rolę aktywności fizycznej na stan zdrowia i dobrego samopoczucia.
Z okazji rozpoczęcia jesieni i nowego roku z programem  KIK  dzieci robiły soki owocowe oraz samodzielnie przygotowywały zdrowe kanapki z zakupionych oraz przyniesionych warzyw i owoców z sklepu, ogrodu warzywnego oraz z sadu.
Poznały Piramidę zdrowia i aktywności fizycznej.
Brały udział w zajęciach i zabawach zorganizowanych przez MORD, wspólnie z rodzicami bawiły się podczas Święta Pieczonego Ziemniaka, w każdy czwartek tygodnia korzystamy z sali gimnastycznej w szkole . Codziennie dzieci uczestniczą w spacerach i wycieczkach , zabawach i zajęciach ruchowych w sali ,  na urządzeniach sportowych w ogrodzie przedszkolnym oraz Orliku Szkolnym .

Zapraszamy do galerii;
 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną programu "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej" w, którym   nasze przedszkole bierze udział. Ulotka do pobrania

 


 
 

Przedszkole przyjazne zdrowiu i aktywności fizycznej

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,                    

nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z ludźmi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat".

Robert Fulghum

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z mottem naszego przedszkola przystąpiliśmy do realizacji Projektu nr KIK34, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pod tytułem:„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Projekt jest realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, instytucją współfinansującą jest Ministerstwo Zdrowia, partnerami akcji są: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Centrum Zdrowia Dziecka.  Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej .
W  ramach w/w Projektu w najbliższym czasie, tj. w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 przewidziana jest realizacja pkt 2) pod tytułem:

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.”

Celem projektu jest kształtowanie świadomości żywieniowej oraz potrzeby aktywności fizycznej wśród dzieci i rodziców. Pragniemy wskazać, iż prawidłowe odżywianie oraz aktywność fizyczna mają wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Program jest adresowany do szkół i przedszkoli w celu motywacji do podjęcia działań na ich terenie z zakresu zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska w szkołach i przedszkolach niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

Program zakłada, że szkoły i przedszkola działające na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości, otrzymają certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej.

Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie, dzieci  i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

Jak będzie wdrażany program?

W najbliższych latach program będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki.

Jest to dobrowolna inicjatywa, która stwarza system spontanicznej możliwości przyłączenia szkoły i przedszkola do programu. Placówka, która pomyślnie wdroży program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzyma certyfikat Szkoły (Przedszkola) Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Realizacja  programu  będzie  obejmowała  imprezy sportowe,  pogadanki na dany  temat,  spotkania  z  dietetykiem,  organizację  zajęć kulinarnych dla przedszkolaków  oraz  wiele innych przedsięwzięć,  które  będziemy podejmować  w trakcie  roku  szkolnego.

Mamy  nadzieję,  że  wspólny  wysiłek  wszystkich  uczestników  programu zaowocuje  otrzymaniem  przez  przedszkole  certyfikatu  w zakresie zdrowego  żywienia  i  aktywności  fizycznej. 

Nasze przedszkole będzie realizowało zadania zgodnie z rocznym planem pracy promujące zdrowe żywienie oraz aktywność fizyczną .

Podstawowymi metodami w czasie realizacji tego zadania będą te które w czynny i świadomy sposób wpłyną na odpowiednie postawy i zachowania dzieci.

W pracy z dziećmi wykorzystamy następujące metody:

*    Metody poznawcze: obserwacji, pokazu, objaśnienia, pogadanki, opowiadania,

*    Metody pracy związane z tekstami literackimi, muzycznymi, plastycznymi.

*    Metody aktywne – uczenie się poprzez doświadczenie

*    Metody wspierające aktywny i twórczy ruch: Labana, Kniessów, W. Sherborn, Dennisona, gry zespołowe

*    W pracy z dorosłymi wykorzystamy metody społecznego porozumienia: rozmowy, prelekcje, wystawy, kąciki ,osobisty przykład ,otwarta uroczystość.
 
 

Kryteria uzyskania Certyfikatu dla przedszkoli w zakresie żywienia

Kryteria

Opis

Dokumentacja

·        Zapewnienie śniadań, obiadów i podwieczorków zgodnych z rekomendacjami IŻŻ (jeśli są prowadzone)

Jadłospisy/posiłki zgodne z rekomendacjami IŻŻ, przerwy między posiłkami nie dłuższe niż 3-4h, dostęp do wody między posiłkami

Umieszczanie w widocznym miejscu (dla rodziców) codziennego menu.

Raport raz na rok:

- 10 dniowy jadłospis

 

 

·        Organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

Dni warzywne i owocowe np. owocowe wtorki, marchewkowe środy, poznawanie nowych smaków, wycieczki na okoliczne stragany, zabawy, konkursy, teatrzyki, przedstawienia kukiełkowe z wykorzystaniem warzyw i owoców, prace plastyczne, rebusy, układanki

Raport raz na rok:

- krótki opis działań

- zdjęcia z przeprowadzonych zajęć

- % przedszkolaków uczestniczących w zajęciach

 

·        Organizacja wystaw prac przedszkolaków promujących zdrowe żywienie

Zorganizowanie stałej wystawy prac przedszkolaków na temat prawidłowego żywienia – np. „Warzywa, owoce w każdym posiłku”, „Mleko i jego produkty na co dzień”

Raport raz na rok:

- zdjęcia wystaw promujących zdrowe żywienie z opisem miejsca i czasem ekspozycji

 

 

·        Rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej przedszkolaków zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne)

Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:  zajęcia kulinarne,  wspólne przygotowywanie potraw, prowadzenie ogródka, hodowla ziół (w salach), zajęcia ze specjalistą

Raport raz na rok:

- krótki opis przeprowadzonych zajęć

- zdjęcia z przeprowadzonych zajęć

- % przedszkolaków uczestniczących w zajęciach

·        Edukacja rodziców

Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań: organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury)

Raport raz na rok:

- krótki  opis podjętego działania (rodzaj i ilość podjętych działań)

- listy obecności rodziców

·        Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie przedszkola

Usuwanie reklamy żywności niezalecanej w żywieniu dzieci (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów)

Raport raz na rok:

- informacja czy na terenie przedszkola znajduje się reklama żywności

- informacja dotycząca czy usunięto reklamę

Kryteria uzyskania Certyfikatu dla przedszkoli w zakresie aktywności fizycznej

Kryteria

Opis

Dokumentacja

·        organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla rodziców i dzieci

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, piknik rodzinny – pożegnanie lata, powitanie lata), w czasie której będą zorganizowane konkursy sportowe dla dzieci lub dla dzieci i rodziców wg założeń przedstawionych w materiałach szkoleniowych dla lidera

Raz w roku

dokumentacja dołączona do sprawozdania

- zdjęcia z imprezy,

- scenariusz imprezy

- % rodziców i dzieci, które wzięły udział

 

·        edukacja dzieci w zakresie aktywności fizycznej

 

Realizacja treści związanych z aktywnością fizyczną w oparciu o metodę projektu (np. tematyka związana ze spędzaniem czasu wolnego w rodzinie, sprawność a zdrowie, znani sportowcy itp.)

 

Raz w roku

dokumentacja dołączona do sprawozdania

- krótki opis działań

- zdjęcia z przeprowadzonych zajęć,

- % dzieci uczestniczących w zajęciach

- wybrane prace dzieci

·        edukacja rodziców nt. roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju ich dzieci

 

Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury)

Raz w roku

- krótki  opis podjętego działania (rodzaj i ilość podjętych działań)

- listy obecności rodziców

 

PODSTAWOWE ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM*

1.    Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.

2.    Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

3.    Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie (na dole) piramidy.

4.    Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.

5.    Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.

6.    Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.

7.    Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.

8.    Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.

9.    Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.

10.  Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

* wg Instytutu Żywności i Żywienia, 2009

 

Najlepsze produkty dla dzieci

Jajka

Są nie tylko źródłem protein, ale również jednym z niewielu produktów, które zawierają naturalną witaminę D - niezbędną w procesie wchłaniania wapnia. Zjedzone na śniadanie dadzą poczucie sytości na długi czas.

Pomidory

Są naładowane likopenem - substancją, która przeciwdziała wielu rodzajom nowotworów. Co ciekawe, uwalnia się ona pod wpływem ciepła, więc gotowanie czyni pomidory jeszcze zdrowszymi. To działanie wspomożesz jeszcze bardziej, jeśli dodasz do nich oliwę z oliwek - sprawi ona, że organizm przyswoi większą ilość likopenu. Sos pomidorowy przygotowany w ten sposób to prawdziwa przeciwrakowa bomba.

Tofu

Ze względu na dużą zawartość protein i właściwości antynowotworowe powinno znaleźć się nie tylko w diecie wegetarian. Ma dobroczynny wpływ zwłaszcza na dziewczęta, ponieważ zapewnia prawidłowy rozwój tkanek piersi, co przekłada się na ich zdrowie w przyszłości. Jeśli uważasz, że to produkt, który ciężko przemycić dziecko, spróbuj zmiksować tofu z jogurtem lub dodać do zupy.

Jagody

Z powodzeniem mogą startować w konkursie na najzdrowszy owoc. Zawierają całe zastępy przeciwutleniaczy, będących orężem w prewencji nowotworów. Najnowsze badania naukowców dowodzą, że oprócz zbawiennego wpływu na serce, oczy i funkcje mózgowe, jagody pomagają w likwidowaniu zbędnej tkanki tłuszczowej - to bardzo ważna informacja, zwłaszcza że otyłość wśród dzieci przybiera powoli rozmiary epidemii.

Płatki owsiane

Badania potwierdzają, że dzieci pałaszujące owsiankę są lepiej skoncentrowane niż te, które jej unikają. Proces trawienia płatków owsianych jest dość powolny, dlatego dostarczy maluchowi sporej porcji energii.

Orzechy

Bogate w zdrowe tłuszcze potrzebne dzieciom do wzrostu i prawidłowego rozwoju. To najlepsza przekąska, jaką możesz zaproponować maluchowi.

Mleko

Choć głosy w tej sprawie są podzielone - jedni uważają mleko za produkt niezbędny w diecie każdego malucha, inni oskarżają je o powodowanie alergii - naukowcy doszli do wniosku, że optymalnym rozwiązaniem jest podawanie dziecku od jednej do dwóch szklanek dziennie. W ten sposób zapewnisz maluchowi odpowiednią dawkę wapnia, niezbędną dla mocnych kości i zębów.

Jogurt grecki

Źródło dobroczynnych bakterii wspierających odporność i trawienie. Zawiera trzy razy więcej protein i dużo mniej cukru niż zwykły jogurt. Dodaj do niego miód, syrop klonowy lub syrop z agawy - otrzymasz w ten sposób pyszny zdrowy deser.

Kapusta

Działa nie tylko przeciwrakowo i korzystnie na procesy trawienne. Pomaga również usuwać z organizmu szkodliwe toksyny.

Łosoś

Najlepsze źródło zdrowych tłuszczów omega-3, które wspomagają rozwój mózgu, a także działają przeciwzapalnie i antydepresyjnie. Przed podaniem, stek z łososia możesz zamarynować w soku z pomarańczy, przygotować z niego zapiekankę lub zdrowe burgery.

Kakao

Nie chodzi tu o słodki, gotowy i posłodzony proszek, ale o prawdziwe kakao, które jest bogactwem flawonoidów. Poprawiają one krążenie i pracę serca, w sposób naturalny chronią skórę przed działaniem słońca. Używaj tych produktów, które zawierają co najmniej 70 proc. kakao.

Fasola

Oprócz protein są bogate w błonnik i wapń - czyli rzeczy, bez których organizm malucha nie potrafi się obejść. Im ciemniejsza fasola, tym zdrowsza, dlatego najlepsza będzie czerwona lub czarna.

Bazylia

Mały listek bazylii pełen jest antyoksydantów, witamin A, C i K, a także żelaza, potasu i wapnia. To zioło wspomaga trawienie, może nawet pomóc w walce z bólem głowy. Przemycisz ją do posiłku malucha przygotowując pesto i dodając do ulubionego makaronu.

Cynamon

Badania potwierdzają, że ta przyprawa reguluje poziom cukru we krwi, jest więc skuteczną bronią w walce z porannymi lub popołudniowymi spadkami energii w organizmie. Co więcej, maluchy zazwyczaj ją uwielbiają - nie żałuj więc cynamonu, dodając go do deserów.