Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
   Strona główna      Innowacja Pedagogiczna      Skrzyszów - moja mała ojczyzna
PROJEKT  EDUKACYJNY Z OBSZARU WYCHOWANIE REGIONALNE

TEMAT: SKRZYSZÓW – MOJA MAŁA OJCZYZNA

Autorzy: Beata Szepielak, Lucyna Iwan.

 

1.     Projekt Moja mała Ojczyzna jest zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego i powstał na bazie diagnozy przeprowadzonej w środowisku przedszkolnym. Wychowanie regionalne wprowadza dziecko w żywy, prawdziwy świat, pełen przeżyć, emocji, doświadczeń i odkryć. Swoją wędrówkę w tej edukacji dziecko rozpoczyna od domu rodzinnego, poprzez przedszkole, wieś, a kończy poprzez region. Projekt poszerza działania związane z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Program obejmuje trzy obszary działalności dzieci:

§  plastyczną

§  muzyczną

§  teatralną.

Cel ogólny:

    - umożliwienie dzieciom poznania własnego dziedzictwa kulturowego i   

      historycznego oraz kształtowanie świadomych swych możliwości i 

     powinności obywateli swojego regionu,

    - wyposażenie dzieci w wiedzę, umiejętności i formowanie postawy w

     zakresie dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy.

 

 Cele (szczegółowe) edukacyjne:

    - rozwijanie ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej,

    - rozbudzanie ciekawości poznawczej,

    - wprowadzenie dzieci w świat sztuki, malarstwa, rzeźby i architektury,

    - rozwijanie ekspresji muzycznej poprzez wprowadzenie dzieci w świat

    tańca, przyśpiewek, piosenki i tańca ludowego,

    - rozwijanie ekspresji teatralnej poprzez aktywny udział w działaniach

    teatralnych wykorzystujących literaturę naszego regionu.

 

 Sposób realizacji celów:

    - działalność plastyczna, muzyczna i teatralna.

 

 Metody, formy pracy:

   - praktyczna: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, inscenizacje,

   projektowanie i budowanie wystaw, makiet, zabawy praktyczne, 

   drama,

 

Grupy zadaniowe:

    - plastyczna,

    - muzyczna,

    - teatralna,

 

Termin realizacji:

    wrzesień 2014r – czerwiec 2015r.

 

 Uczestnicy:

    - dzieci,

    - nauczyciele,

 

Eksperci:

     - malarz,

     - garncarz,

     - rzeźbiarz,

     - muzyk,

 

 Konsultanci:

     - p. bibliotekarka – kierownik,

     - ks. Proboszcz

     - p. wójt,

     - p. sołtys.

 

Zapraszamy do galerii.